Zrada Třináctých (trpasličí mýtus)

Z Wikibor

Poté, co Tharandin po stvoření světa upadl do hlubokého spánku, Vydalo se třináct praotců trpaslíků do světa, aby jej zbavili zkázy, kterou přinášeli draci a jiná stvoření, ve kterých žhnul ničivý oheň Otce Draků. Stali se velkými drakobijci. Jejich řady se brzy rozšířili a každý z nich vedl družinu vlastních bojovníků. Tehdy se trpaslíci poprvé rozdělili. Než se ale jejich cesty rozešli, přislíbili si, že se znovu setkají až se na obloze ukáže znamení.

Když přišel čas, vrátili se Praotcové se svými družinami na místo, kde odpočíval jejich Stvořitel. Zde započali velikou hostinu a radu, kde s ostatními sdíleli své skutky a postup v ničení dračí zkázy. Rázem se ale vše zvrtlo. Jeden z praotců - Orbaras - povstal a svým válečným kladivem rozdrtil hlavu bratru sedícímu po jeho boku. Hbitou druhou ranou zabil i dalšího z praotců. Než se všichni vzpamatovali, mířil další úder i na třetího stolovníka. Ten však před sebe stihl pozvednout svůj štít. Během krátkého okamžiku vypukla potyčka. Družina zrádného praotce byla nejpočetnější i silnější a všechny svým útokem velmi překvapila. Přecenila však své síly proti ostatním dvanácti. Když se vzpamatovali z překvapení, dokázali totiž mnohé zrádce pobít a ostatní zahnat na útěk. Mezi mrtvými se nikdy nenašlo tělo vůdce zrádné družiny, takže se má za to, že uprchl. Avšak je známo, že utržil těžká zranění. Dodnes nikdo přesně neví, co vedlo jeho a jeho družinu ke zradě.

Trpaslíci pohřbili své mrtvé a vzdali jim hold. Na počest padlých a na upamatování zrady a žalu, který přinesla, vystavili na tom místě mocnou pevnost Sorgenfest s poradním sálem. Ten vyzdobili vyobrazeními oněch strašlivých událostí.