Trpasličí Velkokrál

Z Wikibor

Trpasličí Velkokrál je titul používaný v dobách, kdy je třeba sjednotit klany pod jedním vůdcem. Nejde o funkci s nepřetržitou kontinuitou - po smrti Velkokrále není hned volen nový.

První Velkokrál

Legenda o volbě prvního Velkokrále navazuje na mýtus o zradě Třináctých

Z družin prvních hrdinů se staly velké klany, které osídlily různá území po širém světě. Vystavěly města pod i nad zemí a vytvořily vlastní království. Hrdinové se stali králi svých klanů a dál vedli válku s draky. Už ovšem neputovali po celém světě, vyjížděli jen na kratší výpravy, když se k jejich uším zvěst o nějakém drakovi donesla. A zvěstí stále ubývalo. Nikdo si ale neuvědomoval, že přichází jen ticho před bouří. Draci totiž začali sbírat síly, překonávali vlastní spory a sjednocovali se proti trpaslíkům. Útok přišel náhle a byl mocný. Trpasličí království začala padat jedno po druhém a obráncům nezbývalo než ustupovat.

Po dlouhém čase se proto opět sešli trpaslíci v pevnosti Sorgenfest aby na válečné radě projednali jak společně postupovat. Cesty trpaslíků se však za douhé roky rozešly, vznikly mezi nimi spory a každý získal vlastní pohled na svět. Došlo k hádce, kdy každý z králů měl jiné řešení jak draky porazit a zahnat jednou provždy. Jen moudrý Ragnewar seděl celou dobu tiše a naslouchal svým hašteřícím se bratrům a jen kroutil hlavou. Pak, když se již schyloval k tomu, žě jeho společníci ytáhnou jeden proti druhému zbraně, vstal a v přítmí poradního sálu došel k jedinému velkému oknu, které bylo zahaleno těžkým závěsem.

Do zšeřelého sálu najednou proniklo oslnivé denní světlo. Všichni králové oslepeni mrkali a obracely své pomalu se navracivší zraky k oknu, před nímž stál Ragnewar a v ruce držel látku strženého závěsu. Pak mocným hlasem promluvil: “Pohleďte kolem sebe.” Ukázal na vyobrazení zrady Třináctých na zdech sálu. Pak pokračoval: “Zapomněli jste již, kolik strasti znamená, když se postaví trpaslík proti trpaslíkovi? Zapomněli jste, co se stane, když nebudeme jednotní? Zapomněli jste, že naším úkolem je ochránit svět? Ztrácíme tu čas, protože každý chce, abychom vše vyřešili jeho způsobem, ale nikdo z nás nedokáže svůj názor prosadit před ostatními. Všichni umíme vést, ale neumíme být vedeni. To musíme změnit! Mezi námi musí povstat král králů, aby nás vedl, když bude potřeba být jednotní.”

Na ostatní krále dopadla slova tak těžce, že dlouhou dobu nebylo slyšet jediný zvuk. Až pak se ozval slabý hlásek: “A kdo z nás by jím měl být?”

"Já," prohlásil Ragnewar, "uznám jako svého krále králů toho z vás, který se vrátí na místo odpočinku našeho otce a stvořitele Tharandina a z posledních zbytků jeho kladiva ukuje korunu."

Ostatní trpasličí králové pohlédli jeden na druhého a postupně přikývli na podmínky dané Ragnewarem a přísahali, že před tím, kdo se vrátí na Sorgenfest s korunou, pokleknou jako před jejich vládcem.

Úkol zadaný Ragnewarem ale naplnil srdce mocných králů bázní a tak se pouze Harandin, Algendric a Thorgar vydali na cestu k místu odpočinku Tharandina. S korunou ukutou z úlomků Tharandinova kladiva se vrátil Algendric a stal se tak prvním Velkokrálem trpaslíků. Své bratry pak vedl do poslední velké bitvy s draky.