Stvoření světa (trpasličí mýtus)

Z Wikibor

Trpasličí mýtus o stvoření světa se zakládá na konfliktu tvůrčí a ničivé síly v podobě Tharandina - Stvořitele - a Kherlotha - Otce Draků. Mýtus je tradičně vypravován takto:

Tharandin rozmlouvá s Kherlotem o původu hvězd
- autorka: Tereza Adamusová

Boj Tharandina s Kherlothem

Na počátku byli v prázdnotě Tharandin a Kherloth, Otec Draků. Tharandin měl dar dávat věcem tvar, měl dar představivosti a cit pro detail. Kherloth měl dar mocného plamene. Záviděl však Tharandinovi jeho schopnosti a nedovedl snést pohled na jeho díla a proto je vždy svým plamenem spálil a zničil.

Tharandinovi po dlouhém čase došla trpělivost. Lstí přiměl Kherlotha aby použil svůj plamen a zapálil jím mocnou výheň. V ní pak Tharandin ukul mocné kladivo Skjaldir. Jiskry, které při jeho práci odletovali do prázdnoty, byly velmi žhavé a rozhořely se vlastním životem a staly se hvězdami. Tehdy Tharandin poznal, že moc Drakových plamenů není pouze pro ničení. Poznal, že má moc dávat život. Se svým kladivem se tedy vypravil za Kherlothem a ukázal na hvězdy. Řekl mu, že ony jsou jeho dílem, dílem jeho plamenů. Kherloth ale Tharandinovi neuvěřil, neboť viděl, jak jiskry odletovaly od jeho kovadliny a stávaly se hvězdami. Dlouho zadržovaná nenávist vůči Tharandinovi se uvolnila a Drak se na Tharandina vrhl.

Zápasili spolu dlouho a oba již měli nespočet ran, když se Tharandinovi naskytla příležitost. Udeřil svým kladivem vší silou do Drakova hřbetu. Kherloth vybuchl v ohnivou kouli. Velká záře vítěze na okamžik oslepila. Když pak otevřel oči, spatřil před sebou svět. Svět který povstal z Drakových plamenů. Živoucí svět. Mistrovské dílo. Pak Tharandin spatřil, že jeho kladivo je roztříštěné a jeho kousky, menší i větší, jsou roztroušeny po celém tomto světě. Pak spatřil dračí šupiny, žhnoucí, žijící. Ty se před jeho zraky začaly měnit a staly se draky, kteří, stejně jako jejich Otec ve chvíli skonu, byli plni nenávisti a zloby a začali pálit a ničit vše živé a krásné, co na světě vzniklo.

Ten pohled nemohl Tharandin snést. Sehnul se tedy k zemi a zvedl třináct největších úlomků svého kladiva. Z nich ukul třináct bytostí. Oheň z dračí výhně jim dal život a ony stály před Tharandinem nechápaje svůj účel. Tharandin jim řekl, aby se stali ochránci světa a vyplenili Kherlothovy potomky, kteří neznají nic než zkázu a zmar. Řekl jim, že dračí oheň bude navždy plát a že bude kolovat v jejich žilách. A ten plamen, že je mocí tvoření i zkázy a že vždy povede jejich ruce ať už v bitvě či kovárně.

Poté stvořil z menších úlomků další bytosti, a těm řekl, aby následovaly své starší bratry a pomohly jim v jejich úkolu. Když domluvil, upadl do hlubokého spánku, neboť byl velmi vyčerpaný. A od té doby drží trpaslíci stráž a dohlíží na svět, čekajíce až se jejich stvořitel probudí a odmění je za jejich velkou službu.